Uzņēmuma identitāte

Uzņēmuma identitāte jeb grafiskais standarts ir uzņēmuma vizuālais tēls. Tas pauž tā unikālo identitāti, uzņēmuma darbības mērķus, principus un vērtības.

Uzņēmuma identitāte paredz dažādu korporatīvo elementu veidolu un noteiktu elementu lietojumu dažādās situācijās. Grafiskais standarts ir kā uzņēmumu reprezentējošs elementu kopums, kurā katrs elements pilda savu funkciju.

Viens no svarīgākajiem grafiskā standarta uzdevumiem ir padarīt uzņēmumu sabiedrībā atpazīstamu, ņemot vērā vizuālos elementus. Tiem jāatspoguļo uzņēmuma būtība un pamata darbības principi.

Uzņēmuma identitātei ir jābūt pievilcīgai, pārdomātai un gaumīgai, tādēļ mūsu dizaineri palīdzēs Jums izvēlēties optimālākos variantus identitātes izveidei un sniegs konsultācijas.


Uzņēmuma kopējā grafiskā identitāte sastāv no šādiem elementiem:

· Logotips

· Vizītkartes

· Mājas lapas

· Veidlapas

· Aploksnes

· Informatīvie bukleti

· Arējās fasādes un iekštelpu uzraksti u.c.

 

Tālr.: +371 27088388, e-pasts: info@grafika.lv
1-lv.png1-ru.png
Iesakām savu drukas pasūtījumu vai jautājumu noformulēt rakstiski un iesūtīt mūsu tipogrāfijas e-pastā, tad drukas projektu vadītājs varēs sagatavot izsmeļošu atbildi par iespieddarba izgatavošanu!

Par preču piegādi lasiet šeit!


Vai Jūsu mājās jau ir kanvas?