Grafiskais Standarts

Grafiskais Standarts

Grafiskais Standarts

Grafiskais Standarts

Grafiskais Standarts

Grafiskais Standarts

Grafiskais Standarts

Uzņēmuma identitāte jeb grafiskais standarts ir uzņēmuma vizuālais tēls. Tas pauž tā unikālo identitāti, uzņēmuma darbības mērķus, principus un vērtības. Uzņēmuma identitāte paredz dažādu korporatīvo elementu veidolu un noteiktu elementu lietojumu dažādās situācijās. Grafiskais standarts ir kā uzņēmumu reprezentējošs elementu kopums, kurā katrs elements pilda savu funkciju. Viens no svarīgākajiem grafiskā standarta uzdevumiem ir padarīt uzņēmumu sabiedrībā atpazīstamu, ņemot vērā vizuālos elementus. Tiem jāatspoguļo uzņēmuma būtība un pamata darbības principi. Uzņēmuma identitātei ir jābūt pievilcīgai, pārdomātai un gaumīgai, tādēļ mūsu dizaineri palīdzēs Jums izvēlēties optimālākos variantus identitātes izveidei un sniegs konsultācijas. Uzņēmuma kopējā grafiskā identitāte sastāv no šādiem elementiem:

Konsultācija

0.00 EUR

Firmas stils (grafiskais standarts) mazā versija (logo, vizītkartes, fonti, veidlapas, aploksnes, zīmogs)

312.84 EUR

Firmas stils (grafiskais standarts) standarta (pilnā) versija

497.70 EUR

Firmas stils (grafiskais standarts) ekstra versija

824.76 EUR

Grafiskā standarta izveidošanas cenas ir dotas EUR bez PVN